Ιmage Building

Image

ACCESSMEDIA

Ιmage Building

Η εικόνα του υποψηφίου είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί είναι η «ταυτότητα» σας αλλά και γιατί τοποθετείται και οριοθετείται απέναντι στον ανταγωνισμό.

H Access Media είναι εδώ για να σας συμβουλέψει πως να καταρτίσετε το προφίλ σας αλλά και να ενισχύσετε τα δυνατά και τα «αδύνατα σημεία» σας. One to one sessions με εξειδικευμένο επικοινωνιολόγο ώστε να οικοδομηθεί το βέλτιστο προφίλ.
© 2020 AccessMedia.gr | Designed & Developed by Yorel Communication

Search